Sociální podnik

Na projektu se podílejí osoby znevýhodněné na trhu práce – matky po RD, osoby se zdravotním hendikepem či studenti hledající praxi.

Vaříme z lokálních surovin, přípravu jídla se snažíme maximálně plánovat tak, abychom jídlem neplýtvali, snížili jeho ekologickou stopu a minimalizujeme tak dopad našeho podnikání na životní prostředí.

Naši spolupracovníci se podílejí na rozhodování o chodu podnikání, jsme otevřeni jejich nápadům a stále se snažíme sebe i je vzdělávat. Osoby znevýhodněné na trhu práce u nás získávají uplatnění a možnost seberealizace.

Dále se snažíme osvětou v oblasti stravování bojovat proti obezitě a dalším civilizačním onemocněním.